Liên kết phát triển du lịch Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam
Cập nhật: 23/12/2015
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thừa Thiên Huế cho biết, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam xây dựng kế hoạch liên kết phát triển du lịch 3 địa phương năm 2016, nhằm định vị thương hiệu du lịch vùng trở thành một điểm đến có giá trị và thú vị ở Việt Nam.
Khách du lịch ở Mỹ Sơn (Quảng Nam)

Năm 2016, 3 địa phương Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam sẽ đẩy mạnh liên kết để xúc tiến du lịch thông qua việc tham gia các hội chợ du lịch trong nước và quốc tế: hội chợ du lịch quốc tế VITM Hà Nội, hội chợ du lịch quốc tế ITE TP. Hồ Chí Minh, hội chợ ITB Berlin, tổ chức roadshow giới thiệu du lịch 3 địa phương tại CHLB Đức, hội chợ JATA Nhật Bản.

Ba địa phương cũng xuất bản các ấn phẩm chung, như: tập gấp chương trình, sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch 2016; nhân bản đĩa phim du lịch ba địa phương; tái bản cẩm nang du lịch. Bên cạnh đó, ba địa phương tiếp tục phối hợp xây dựng Bộ nhận diện thương hiệu du lịch; tổ chức hội chợ du lịch MICE và xúc tiến mở 2 đường bay mới: Băng Kốc – Đà Nẵng, Osaka – Đà Nẵng; tổ chức đón các đoàn famtrip, presstrip quốc tế đến tham quan, khảo sát, viết bài, đón và hỗ trợ các đoàn làm phim đến thực hiện phim giới thiệu du lịch của ba địa phương...

Báo Thừa Thiên - Huế