Quần thể di tích cố đô Huế đứng thứ ba về lượng khách và doanh thu vé
Cập nhật: 23/12/2015
Theo ước tính đến hết tháng 12/2015, di tích Huế đón khoảng hơn 2 triệu lượt khách, doanh thu từ vé khoảng 200 tỷ đồng.

Theo tổng hợp của Cục Di sản Văn hóa, trong số 11 di sản thế giới và di tích đặc biệt cấp quốc gia của Việt Nam, quần thể di tích cố đô Huế đứng thứ 3 về lượng khách du lịch và doanh thu du lịch (tính đến 30/11 đã đón hơn 1,8 triệu lượt khách, thu 188,7 tỷ đồng).

Đứng đầu danh sách này là Vịnh Hạ Long, đón trên 2,5 triệu lượt khách, thu từ vé đạt khoảng 540 tỷ đồng. Thứ hai là quần thể danh thắng Tràng An đón trên 5 triệu lượt khách, thu từ vé tham quan khoảng 230 tỷ đồng. Cuối cùng là chùa Hương Tích và khu vực Hương Sơn đón 1,3 triệu lượt khách (thu khoảng 65 tỷ đồng).

Báo Thừa Thiên - Huế