Tuyên Quang: Công nhận Điểm du lịch thôn Khâu Tràng
UBND tỉnh Tuyên Quang vừa có Quyết định công nhận Điểm du lịch thôn Khâu Tràng, xã Hồng Thái (Na Hang).
TIN NỔI BẬT