Tiến độ tổ chức Tuần lễ Văn hóa - Du lịch huyện Châu Thành (Bến Tre), lần 2 năm 2024
Cập nhật: 09/05/2024
Theo báo cáo từ Ban tổ chức Tuần lễ Văn hóa - Du lịch huyện Châu Thành, lần 2 năm 2024, đến nay các hoạt động diễn ra trong tuần lễ đã được xây dựng kế hoạch, lên phương án và kịch bản chi tiết.

Nhiều hoạt động vui chơi, giải trí sẽ được diễn ra tại Tuần lễ Văn hóa - Du lịch huyện Châu Thành lần 2 năm 2024.

Theo đó, Hội chợ triển lãm công nghiệp - thương mại và ẩm thực Bến Tre năm 2024, đã ban hành kế hoạch phối hợp thực hiện giữa UBND huyện và Sở Công Thương. Trên cơ sở kế hoạch phối hợp, Sở Công Thương sẽ cấp phép thực hiện. Lễ khai mạc, dự kiến 1.000 đại biểu, Tiểu ban nội dung đã xây dựng dự thảo kế hoạch trình Ban tổ chức; Trung tâm Văn hóa  - Điện ảnh đang lên phương án, kịch bản để thông qua Ban tổ chức cho ý kiến; đang tổng hợp danh sách đại biểu, thiết kế giấy mời thông qua Ban tổ chức.

Hội thi bánh dân gian, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã xây dựng dự thảo kế hoạch thực hiện với 22 đội đến từ các xã, thị trấn, Tổ Phụ nữ tôn giáo, Hội Phụ nữ Công an huyện, Tổ Nữ công Liên đoàn Lao động huyện và Chi hội Ẩm thực xứ Dừa đăng ký tham gia. Không gian giới thiệu ẩm thực địa phương, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã xây dựng và triển khai kế hoạch để thực hiện.

Đoàn Caravan, Hiệp hội Du lịch tỉnh đã tiến hành khảo sát lộ trình để lên phương án thực hiện, đang lập danh sách các đơn vị tham gia trình UBND huyện ký giấy mời. Thi đấu thể thao, đã xây dựng kế hoạch phối hợp, thành lập Ban tổ chức và ban hành điều lệ giải để triển khai thực hiện. Tổ chức tham quan, giới thiệu tour du lịch, đã xây dựng dự thảo kế hoạch, khảo sát các điểm đến để xây dựng chương trình. Diễu hành tàu du lịch đã mời các cơ sở du lịch họp thống nhất nội dung và tiến hành vận động các cơ sở có tàu tham gia diễu hành để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, đã vận động được 20 tàu tham gia. Đang lấy ý kiến các đơn vị du lịch có tàu để xây dựng chương trình diễu hành.

Tổ chức Hội thảo về phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường và sử dụng bền vững tài nguyên bản địa tỉnh Bến Tre đang lấy ý kiến dự thảo kế hoạch ngày 8-5-2024 ban hành và tổ chức thực hiện. Hội thi Duyên dáng áo bà ba, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã xây dựng kế hoạch và đang thực hiện kế hoạch. Chạy Việt dã đã xây dựng kế hoạch, khảo sát đường chạy và đang tổng hợp danh sách các vận động viên đăng ký tham dự.

Hoạt động vui chơi, giải trí, Huyện đoàn đã khảo sát địa điểm tổ chức và xây dựng kế hoạch hoạt thực hiện. Giao lưu đờn ca tài tử đã xây dựng kế hoạch và đã khảo sát thực tế địa điểm tổ chức. Hội diễn múa lân huyện Châu Thành mở rộng đã xây dựng kế hoạch và đã khảo sát thực tế địa điểm tổ chức. Phiên giao dịch giới thiệu việc làm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã xây dựng kế hoạch tổ chức. Hội thi Tiếng hát hoa phượng đỏ cấp THCS, xây dựng kế hoạch và đang triển khai thực hiện. Thả đèn hoa đăng, đã lên phương án tổ chức thả đèn hoa đăng tại điểm Mekong River xã An Khánh. Hội thi Chế biến các sản phẩm, ẩm thực từ dừa, đã xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi tại các xã trong cụm thi đua của Mặt trận huyện, với 4 cụm. Lễ bế mạc, đã xây dựng dự thảo kế hoạch để thông qua Ban tổ chức cho ý kiến.

Thời gian tới, các sở, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; huyện và các đơn vị có liên quan trên cơ sở các hoạt động được phân công trong Kế hoạch số 369/KH-UBND ngày 19-2-2024 triển khai khẩn trương thực hiện công tác chuẩn bị. Tiểu ban Tài chính - Vận động tài trợ tập trung vận động tài trợ kinh phí cho Tuần lễ đến ngày 20-5-2024 hoàn thành, tổng hợp kinh phí trình Ban tổ chức phê duyệt để thực hiện và hướng dẫn thanh, quyết toán theo quy định; phối hợp tiểu ban truyền thông đảm bảo nhà tài trợ theo cam kết.

Tiểu ban truyền thông - quảng bá tập trung thực hiện mạnh mẽ công tác truyền thông cho tuần lễ bằng nhiều kênh như: khai thác mạng xã hội, cổ động trực quan... Vận động cán bộ, công chức, người dân lan tỏa thông tin các hoạt động của tuần lễ. Tiểu ban nội dung chuẩn bị chu đáo kịch bản lễ khai mạc báo cáo Ban chỉ đạo, Ban tổ chức chậm nhất ngày 10-5-2024. Các trưởng tiểu ban, các đơn vị được phân công chủ động thực hiện các nhiệm vụ ngành mình đảm bảo tiến độ thời gian theo Thông báo số 470/TB-BTC ngày 29-2-2024 của Ban tổ chức về lịch tiến độ thời gian thực hiện các nội dung chuẩn bị Tuần lễ Văn hóa - Du lịch huyện Châu Thành, lần 2 năm 2024.

Tin, ảnh: P. Tuyết

Báo Đồng Khởi - baodongkhoi.vn - Đăng ngày 8/5/2024