Tuần phim Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2015)
Cập nhật: 23/01/2015
(TITC) - Tuần phim kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2015) và mừng Xuân Ất Mùi 2015 sẽ được tổ chức từ ngày 30/01 - 05/2/2015 trên phạm vi cả nước.

Tuần phim do Cục Điện ảnh - Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp với Hãng phim Hội Điện ảnh Việt Nam, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Sở VHTTDL Cao Bằng và các Công ty Điện ảnh, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức.

Lễ khai mạc Tuần phim ở Hà Nội được tổ chức vào lúc 19h30 ngày 30/01/2015 tại Trung tâm chiếu phim Quốc gia và ở Cao Bằng lúc 19h30 ngày 31/01/2015 tại Rạp chiếu phim Trung tâm Điện ảnh, Sách và Văn hóa phẩm tỉnh Cao Bằng. Bộ phim truyện điện ảnh mới hoàn thành tháng 01/2015 “Thầu Chín ở Xiêm” sẽ được công chiếu khai mạc Tuần phim. Bộ phim kể về thời hoạt động cách mạng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1928-1929 ở Thái Lan, xây dựng cơ sở cách mạng, chuẩn bị hợp nhất ba tổ chức cộng sản, tiến tới thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào 3/2/1930. Cục Điện ảnh cung cấp nguồn phim “Thầu Chín ở Xiêm” đến tất cả Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng địa phương để đồng loạt công chiếu bộ phim trên toàn quốc.

Trong khuôn khổ Tuần phim bộ phim truyện “Người tình nguyện” và Chương trình dành cho đồng bào dân tộc, miền núi vùng sâu, vùng xa số Chuyên đề “Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2015) và mừng Xuân Ất Mùi 2015” cũng được in hơn 700 bản để gửi đến các đội chiếu bóng lưu động phục vụ nhân dân trên cả nước.

Cũng trong khuôn khổ Tuần phim, Cục Điện ảnh sẽ tổ chức đoàn cán bộ, nghệ sỹ của đoàn phim đến thăm và giao lưu với cán bộ, chiến sỹ thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng và nhân dân tỉnh Cao Bằng.

Tuần phim kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Ất Mùi 2015 là hoạt động nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; khẳng định những thành tựu của Đảng và nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiến hành công cuộc đổi mới đất nước; khẳng định sự kiên định đi theo con đường xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý điều hành của Nhà nước./.

Hương Lê