Ưu tiên đề cử UNESCO ghi danh Lễ hội Vía Bà chúa xứ núi Sam (An Giang)
Cập nhật: 17/05/2023
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản số 1878/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam thông báo lựa chọn ưu tiên của Việt Nam cho đợt xem xét hồ sơ của Ủy ban Liên chính phủ năm 2024 là hồ sơ Lễ hội Vía Bà chúa xứ núi Sam.

Lễ hội Vía Bà chúa xứ núi Sam.

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Việt Nam hiện có 15 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh, tập trung chủ yếu ở hai miền Trung và Bắc đất nước. Khu vực miền Nam mới có duy nhất 1 di sản là nghệ thuật Đờn ca tài tử, đặc biệt là chưa có di sản của dân tộc thiểu số nào thuộc khu vực này được ghi danh.

Chính vì vậy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam có văn bản gửi UNESCO thông báo về lựa chọn ưu tiên của Việt Nam cho đợt xem xét hồ sơ của Ủy ban Liên chính phủ năm 2024 tới là hồ sơ Lễ hội Vía Bà chúa xứ núi Sam - di sản thuộc đa loại hình: Lễ hội truyền thống, tri thức dân gian, tập quán xã hội và tín ngưỡng của đồng bào các dân tộc Kinh, Hoa, Khmer, Chăm.

Nếu được ghi danh, Lễ hội Vía Bà chúa xứ núi Sam sẽ là di sản đầu tiên của Việt Nam có chủ thể là các dân tộc đa số và thiểu số.

Lễ Vía Bà chúa xứ núi Sam diễn ra từ 22 - 27 tháng Tư âm lịch hằng năm, là lễ hội truyền thống được giữ gìn và thực hành qua nhiều thế hệ tại Châu Đốc, An Giang. Lễ hội mang đậm nét văn hóa của cư dân vùng Tây Nam Bộ, thể hiện bản sắc và sự kế tục của cộng đồng người Kinh trong tiến trình giao lưu, tiếp biến văn hóa với người Hoa, Khmer, Chăm.

Cũng tại văn bản nói trên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, ưu tiên đề cử thứ hai là “Nghề làm tranh khắc gỗ dân gian Đông Hồ”.

Nguyễn Thanh

 

Báo Hà Nội mới - hanoimoi.vn - Ngày đăng 16/05/2023