Quảng Bình ước đón hơn 400.000 lượt khách trong 5 tháng đầu năm 2013
Cập nhật: 31/05/2013
Trong 5 tháng đầu năm 2013, hoạt động kinh doanh du lịch của tỉnh Quảng Bình có bước tăng trưởng khá cao. Cụ thể, trong 5 tháng đầu năm, tổng lượng khách đến tỉnh tham quan, nghỉ dưỡng ước khoảng 408.000 lượt khách, tăng 106% so với cùng kỳ năm 2012.

Trong đó khách quốc tế ước đạt 15.000 lượt, tăng 141%; khách nội địa ước đạt 393.000 lượt, tăng 105%; tổng doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 267.375 triệu đồng, tăng 120% so với cùng kỳ, trong đó doanh thu chuyên ngành du lịch ước đạt 152.370 triệu đồng, tăng 105%, doanh thu bán vé tham quan ước đạt 19.627 triệu đồng, tăng 155%; nộp ngân sách Nhà nước ước khoảng 20.440 triệu đồng, tăng 110% so với cùng kỳ năm trước.

Để có được những kết quả trên, trong thời gian qua ngành Du lịch Quảng Bình đã triển khai nhiều giải pháp về tăng cường quản lý Nhà nước, tổ chức các chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch trong nước và nước ngoài, phát triển sản phẩm du lịch mới, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ du khách.

Cổng Thông tin Du lịch Quảng Bình