Yên Bái: Nghĩa Lộ phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới
Cập nhật: 18/01/2024
Theo Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn, UBND thị xã Nghĩa Lộ đề ra 3 mục tiêu và 18 nội dung cụ thể, giao cho các cơ quan, đơn vị phụ trách thực hiện, theo dõi và đôn đốc.

Các homestay ở thị xã Nghĩa Lộ khai thác giá trị ẩm thực truyền thống phục vụ du lịch.

Ngày 02/8/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 922 về Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM) giai đoạn 2021 - 2025.

Theo Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong XDNTM, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn, UBND thị xã Nghĩa Lộ đề ra 3 mục tiêu và 18 nội dung cụ thể, giao cho các cơ quan, đơn vị phụ trách thực hiện, theo dõi và đôn đốc. Thị xã đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy, kiến thức, hành động cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, các tập thể, cá nhân kinh doanh du lịch, toàn thể nhân dânvề phát triển du lịch nông thôn bền vững trong XDNTM. 

Các hoạt động tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, như: tổ chức các buổi truyền thông lồng ghép với các buổi sinh hoạt thường kỳ ở khu dân cư, thông qua sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội cơ sở; hệ thống thông tin, truyền thông; vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân tăng cường tuyên truyền, chia sẻ các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh về Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong XDNTM giai đoạn 2021 - 2025 trên Internet, mạng xã hội. 

Phó Chủ tịch UBND thị xã Lương Mạnh Hà cho biết: "Công tác tuyên truyền đã góp phần đưa các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về Chương trình phát triển du lịch nông thôn đến nhân dân; đồng thời, làm thay đổi nhận thức của nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình. Qua đó, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là những cá nhân, tập thể đang hoạt động trong lĩnh vực du lịch. Người dân đã biết phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, bản sắc riêng của mỗi dân tộc để ứng dụng vào làm du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái”.

Qua thực hiện Chương trình, thị xã Nghĩa Lộ có 3 điểm du lịch cộng đồng tại xã Nghĩa An, xã Nghĩa Lợi và xã Phúc Sơn với 27 hộ dân tham gia hoạt động. Với nhiều chính sách hỗ trợ của địa phương, sự nỗ lực của các hộ kinh doanh, cơ sở vật chất và chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng cao. Ngoài cung cấp điểm lưu trú, các homestay còn tổ chức đón khách đến tham quan và tham gia các sinh hoạt văn hóa mang đậm nét đặc trưng đồng thời kết hợp bán các mặt hàng nông sản, đồ thủ công mỹ nghệ của địa phương. 

Cùng đó, nhiều nội dung theo kế hoạch thực hiện Chương trình đã được hoàn thành. Thị xã đã xây dựng 2 điểm trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm nông nghiệp, đồ lưu niệm... tại bản Đêu 2, xã Nghĩa An và bản Sà Rèn, xã Nghĩa Lợi. Bảo tồn và phát huy giá trị hang Thẩm Han ở bản Ao Luông, xã Sơn A, thị xã đã triển khai xây dựng kế hoạch khôi phục lễ hội hang Thẩm Han, hiện nay tiếp tục củng cố di tích của hang Thẩm Han, đăng ký tổ chức lễ hội với cấp có thẩm quyền, xây dựng kế hoạch phục dựng lễ hội vào dịp Rằm tháng Giêng. 

Đồng thời, thị xã đã thành lập 3 hợp tác xã, thành lập và duy trì hoạt động 34 tổ hợp tác phục vụ du lịch; thường xuyên duy trì hoạt động 21 đội văn nghệ quần chúng phục vụ sinh hoạt văn hóa văn nghệ tại các thôn bản trên địa bàn các xã, phường; tổ chức được 3 lớp truyền dạy dân ca Thái (khắp Thái) tới đối tượng là các nghệ nhân ưu tú, giáo viên, học sinh và những người có năng khiếu, tâm huyết, đam mê với những điệu khắp của người Thái Mường Lò; phối hợp với Trung tâm Quản lý di tích tỉnh dựng hồ sơ đề nghị ghi danh lễ Xên đông vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia chương trình xúc tiến quảng bá văn hóa các dân tộc Mường Lò tại tỉnh Phú Thọ và thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2023. Những hoạt động này đã góp phần không nhỏ thúc đẩy du lịch nông thôn trên địa bàn gắn với phát huy, khai thác lợi thế, tiềm năng nông nghiệp, văn hóa và môi trường sinh thái của địa phương, góp phần thúc đẩy tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp của người dân…

Theo Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghĩa Lộ Lương Mạnh Hà, để tiếp tục thực hiện Chương trình hiệu quả, tới đây, cùng với việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền về hoạt động phát triển du lịch nông thôn gắn với XDNTM, thị xã sẽ hoàn thiện quy hoạch tổng thể phát triển du lịch nông thôn; đa dạng hóa kinh tế nông thôn thông qua phát triển kinh tế du lịch, nông nghiệp với loại hình du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, du lịch làng nghề gắn với nông - lâm nghiệp có tiềm năng, lợi thế nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn.

Tâm Đan

Báo Yên Bái - baoyenbai.com.vn - Đăng ngày 18/01/2024