Thông báo về việc đăng ký tham gia xét chọn Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 8 năm 2022
Cập nhật: 03/03/2022
(TITC) - Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 253/2003/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2003, là chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn của Chính phủ nhằm xây dựng, phát triển thương hiệu quốc gia thông qua việc hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, phát triển các thương hiệu mạnh trong nền kinh tế.
 
Năm 2022, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp cùng các các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức kỳ xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 8 và Lễ Công bố các Doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia (dự kiến vào quý IV năm 2022).
 
Để hoạt động được diễn ra hiệu quả, Bộ Công Thương đề nghị các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng có quan tâm, đủ điều kiện đăng ký tham gia theo mẫu hồ sơ được quy định tại Quyết định số 30/2019/QĐ-TTg ngày 8/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Chi tiết trên website: www.vietrade.gov.vn.
 
Doanh nghiệp đăng ký tham gia gửi 03 bộ hồ sơ gốc (đóng ở dạng file còng cua) và 01 bộ hồ sơ bản mềm (gửi tới email: thqg@vietrade.gov.vn) trước ngày 31/03/2022 theo địa chỉ: Ban Thư ký Chương trình Thương hiệu quốc gia, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương. Địa chỉ: 20 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội; Điện thoại: 024.39348145; 024.39347628 (máy lẻ: 70, 71, 72, 76, 77).
 
Trung tâm Thông tin du lịch