Quảng Nam ban hành Bộ Tiêu chí du lịch xanh
Cập nhật: 10/01/2022
Là tỉnh đầu tiên ban hành Bộ Tiêu chí du lịch xanh, UBND tỉnh Quảng Nam hy vọng việc cụ thể hóa Kế hoạch phát triển du lịch xanh đến năm 2025 của tỉnh sẽ đạt hiệu quả như mong đợi.

Ảnh minh họa (Ảnh: TT)

Bộ Tiêu chí du lịch xanh của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành bao gồm 6 bộ tiêu chí dành cho 6 loại hình du lịch dịch vụ gồm: Khách sạn (9 chủ đề); Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê-Homestay (10 chủ đề); Khu nghỉ dưỡng (10 chủ đề); Doanh nghiệp lữ hành (5 chủ đề); Điểm du lịch dựa vào cộng đồng (9 chủ đề); Điểm tham quan (11 chủ đề). Thời gian áp dụng 3 năm kể từ khi Quyết định có hiệu lực.

Các chủ đề chính hướng đến như: Quản lý môi trường chung; Quản lý điện năng; nước; nước thải; chất thải rắn; chất lượng không khí và kiểm soát ô nhiễm tiếng ồn; Hỗ trợ cộng đồng địa phương; Xây dựng và quản lý sản phẩm du lịch bền vững,…

Về nguyên tắc đánh giá, cho điểm, các đơn vị du lịch có thể đăng ký tham gia đánh giá tự nguyện (giai đoạn đầu khuyến khích). Việc đánh giá sẽ được Hiệp hội Du lịch Quảng Nam phối hợp với các Sở, ngành và địa phương thành lập đoàn, có chuyên môn liên quan tham gia đoàn thẩm định, đánh giá chính thức tại đơn vị du lịch để rà soát các minh chứng, nhận xét và thống nhất các điểm số cho từng chỉ số. Đồng thời sẽ thông báo kết quả, trao chứng nhận đơn vị du lịch đạt tiêu chí du lịch xanh chính thức.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng giao Hiệp hội Du lịch Quảng Nam chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, các đơn vị, địa phương liên quan hướng dẫn các cơ sở du lịch áp dụng, thực hiện các Bộ Tiêu chí du lịch xanh; tổng hợp tình hình triển khai thực hiện; những vấn đề vướng mắc, phát sinh để đề xuất UBND tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung phù hợp.

Bộ Tiêu chí du lịch xanh Quảng Nam được xây dựng với sự hỗ trợ của Chương trình Du lịch Bền vững Thụy Sỹ (SSTP) trên cơ sở tham khảo các tiêu chí của 25 Bộ tiêu chí du lịch bền vững được áp dụng trên phạm vi quốc tế và được điều chỉnh để phù hợp với doanh nghiệp du lịch vừa và nhỏ và điều kiện kinh doanh thực tế tại Việt Nam, sau nhiều lần tham vấn ý kiến với đại diện của các doanh nghiệp và Hiệp hội Du lịch tỉnh.

HP (T.H)

Báo Đảng Cộng sản