Khu du lịch Ao Vua (Hà Nội) được công nhận khu du lịch cấp thành phố
Cập nhật: 23/08/2018
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý vừa ký Quyết định số 4233/QĐ-UBND về việc công nhận khu du lịch cấp thành phố đối với Khu du lịch Ao Vua (thôn Bát Đầm, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì).

Theo quyết định của UBND thành phố, Khu du lịch Ao Vua có trách nhiệm thực hiện việc tổ chức quản lý, khai thác, phát triển khu du lịch cấp thành phố theo đúng quy định của Luật Du lịch và các văn bản pháp luật có liên quan. 

Các sở, ngành gồm: Du lịch, Văn hóa và Thể thao, Giao thông - Vận tải, Công an thành phố, UBND huyện Ba Vì có trách nhiệm hướng dẫn việc tổ chức quản lý, khai thác, phát triển đối với Khu du lịch Ao Vua bảo đảm hiệu quả bền vững./.

hanoimoi.com.vn