Tổng cục Du lịch tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức thống kê du lịch cho các tỉnh khu vực miền Bắc
Cập nhật: 23/08/2018
(TITC) – Sáng ngày 22/8/2018, tại Hà Nội, được sự chỉ đạo của Tổng cục Du lịch, Trung tâm Thông tin Du lịch đã phối hợp với Sở Du lịch Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức thống kê du lịch cho cán bộ Sở VHTTDL, Sở Du lịch các địa phương miền Bắc. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Ngô Hoài Chung đã đến dự và phát biểu khai mạc hội nghị.

Phó Tổng cục trưởng Ngô Hoài Chung phát biểu khai mạc tại hội nghị

Phó Tổng cục trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác thống kê với nhiệm vụ cung cấp hệ thống thông tin thống kê một cách chính xác, trung thực, đầy đủ nhằm phục vụ cho các cơ quan quản lý nhà nước trong việc đánh giá, dự báo tình hình, làm căn cứ cho việc hoạch định các chủ trương, chiến lược, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Xuất phát từ tầm quan trọng đó, Bộ VHTTDL ban hành các văn bản liên quan đến công tác thống kê như Quyết định số 5139/QĐ-BVHTTDL ngày 28/12/2012 Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL, đối với các cơ sở, doanh nghiệp du lịch do ngành Du lịch quản lý, đối với cơ quan quản lý du lịch thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Toàn cảnh hội nghị

Trên cơ sở này, công tác thống kê của ngành du lịch đã đạt được một số kết quả quan trọng, thể hiện ở báo cáo thống kê du lịch định kỳ hàng năm được thực hiện; hoạt động thống kê du lịch tại các địa phương được quan tâm triển khai nhằm xác định chỉ tiêu đóng góp của du lịch đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hàng năm, Trung tâm thông tin Du lịch (Tổng cục Du lịch) đã tham gia tính toán và tham mưu cho lãnh đạo Tổng cục Du lịch ban hành chính thức một số chỉ tiêu thống kê du lịch; xây dựng và phát hành một số ấn phẩm như Báo cáo thường niên du lịch, Báo cáo tài khoản vệ tinh du lịch, góp phần phục vụ cơ quan quản lý nhà nước hoạch định chính sách phát triển du lịch và công tác nghiên cứu, giảng dạy đối với các cơ sở đào tạo. “Đây là những kết quả đáng ghi nhận trong bối cảnh ngành du lịch đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước, sự ủng hộ của toàn xã hội và hướng tới phát triển ngành Du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo định hướng của Bộ Chính trị”, Phó Tổng cục trưởng nhấn mạnh.

Trong ngày 22/8, các cán bộ Sở VHTTDL, Sở Du lịch các địa phương miền Bắc cũng nghe các chuyên gia của Tổng cục Du lịch, Trung tâm Thông tin Du lịch giới thiệu về hệ thống tài khoản vệ tinh du lịch và tính đóng góp của du lịch trong ngành kinh tế theo khuyến nghị của Tổ chức Du lịch thế giới; phương pháp xây dựng phương án và tổ chức điều tra thông tin khách du lịch, thực hành phần mềm Nhận – Gửi báo cáo thống kê.

Ông Trần Trí Dũng, Phó Chánh Văn phòng Tổng cục Du lịch giới thiệu về hệ thống tài khoản vệ tinh du lịch

Ngày 23/8/2018, lớp tập huấn sẽ tiếp tục với các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Sau hội nghị tập huấn này, dự kiến, Tổng cục Du lịch sẽ tiếp tục tổ chức tập huấn công tác thống kê tại các tỉnh, thành khu vực miền Trung và miền Nam.

Khánh Trang