Bảo tồn và tôn tạo nhóm tháp tại Di sản Văn hóa thế giới khu di tích Mỹ Sơn
Cập nhật: 20/04/2015
Vừa qua, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đặng Thị Bích Liên đã có buổi tiếp Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Preeti Saran và Đoàn chuyên gia của Viện Nghiên cứu khảo cổ học Ấn Độ.
 

Tại buổi tiếp, hai bên cùng trao đổi một số nội dung liên quan đến việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện “Bản Ghi nhớ về việc bảo tồn và tôn tạo nhóm tháp tại Di sản Văn hóa thế giới khu di tích Mỹ Sơn (Quảng Nam)” do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ký kết tháng 4/2014 nhân chuyến thăm Ấn Độ.

Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Preeti Saran khẳng định ý nghĩa to lớn của việc bảo tồn và tôn tạo các nhóm tháp tại khu di tích Mỹ Sơn; đồng thời, thông báo một số dự kiến của Đoàn chuyên gia khảo cổ học Ấn Độ khi thực hiện chuyến thực tế tại khu di tích Mỹ Sơn (Quảng Nam) và đề xuất một số nội dung xung quanh việc làm thế nào để hai bên cùng xúc tiến đẩy nhanh thực hiện kế hoạch đã đề ra.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đặng Thị Bích Liên đề nghị sau khi đoàn chuyên gia kết thúc chuyến khảo sát tại khu di tích Mỹ Sơn (Quảng Nam) sẽ đưa ra báo cáo chi tiết, đề xuất cụ thể những vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện bản Ghi nhớ với tinh thần trách nhiệm cao góp phần củng cố, tăng cường hợp tác có hiệu quả giữa Việt Nam - Ấn Độ trong thời gian tới.

VTR