Quang Bình tập trung phát triển thị trường và đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch
Cập nhật: 02/04/2015
Du lịch (DL) là một ngành “Công nghiệp không khói” và có nguồn thu đáng kể cho ngân sách, vì vậy trong những năm qua, lĩnh vực DL nói chung và công tác xây dựng cơ sở hạ tầng cho dịch vụ, du lịch (DVDL); chương trình phát triển văn hóa gắn với DL sinh thái, lịch sử, địa chất, tâm linh nói riêng trên địa bàn huyện Quang Bình đang từng bước phát triển mạnh. Đây là bước đi đột phá nhằm từng bước đưa Quang Bình ngày càng phát triển vững mạnh. 

Thực tế cho thấy, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ II (nhiệm kỳ 2010 – 2015), BCH Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng xã, thị trấn văn hóa giai đoạn 2010 – 2015; huyện đã phối hợp với Sở VH, TT&DL xây dựng kế hoạch xúc tiến đầu tư xây dựng làng văn hóa DL tiêu biểu gắn với xây dựng Nông thôn mới. Tập trung huy động mọi nguồn lực, khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên nhân văn để xây dựng huyện Quang Bình trở thành một điểm nhấn quan trọng về phát triển DL của tỉnh. Đồng thời hình thành hệ thống hạ tầng then chốt đồng bộ về DVDL; phát triển nguồn nhân lực DL đảm bảo về chất lượng, đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, xây dựng các sản phẩm DL đặc trưng của huyện. Lồng ghép chương trình xây dựng cơ sở hạ tầng DVDL với chương trình xây dựng Nông thôn mới; hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng các Làng văn hóa DL gắn với xây dựng Nông thôn mới như: Làm đường bê-tông vào các hộ, sử dụng nguồn vốn tín dụng ưu đãi công trình nước sạch và vệ sinh môi trường để xây dựng 3 công trình vệ sinh đối với những hộ làm DL; triển khai cho 10 hộ làm DL vay vốn để tu sửa nhà cửa, mua sắm các trang thiết bị đồ dùng cần thiết trong gia đình để phục vụ du khách, xây dựng khán đài phục vụ Lễ hội đua thuyền, xây dựng Nhà truyền thống dân tộc Pà Thẻn thôn My Bắc, xã Tân Bắc.

Về hạ tầng giao thông tại các làng DL, cơ bản đã đáp ứng nhu cầu đi lại của du khách; hệ thống nhà văn hóa cộng đồng được đầu tư xây dựng lồng ghép với các nguồn vốn trong Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới và Chương trình mục tiêu Quốc gia về Văn hóa qua các năm. Các cơ sở lưu trú phục vụ khách DL được đầu tư xây dựng và hoàn thiện bằng nguồn vốn xã hội hóa. Dịch vụ ăn uống tại các điểm DL cơ bản đáp ứng yêu cầu của mọi du khách. Hạ tầng thông tin từng bước được đầu tư xây dựng và nâng cấp đáp ứng yêu cầu tại các làng DL. Hiện, cơ bản các làng DL đã có nhà văn hóa cộng đồng, đường giao thông liên xóm, liên hộ được bê-tông hóa; 100% hộ được sử dụng điện lưới Quốc gia; thôn My Bắc, xã Tân Bắc đã có nhà trưng bày sản phẩm truyền thống đáp ứng nhu cầu tham quan tìm hiểu của du khách. Song song với đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng DVDL, huyện cũng đã tập trung chỉ đạo phát triển DL cộng đồng gắn với DL sinh thái và văn hóa tâm linh được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm theo hướng bền vững; nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, giữ vững ANQP, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cảnh quan và bảo vệ môi trường sinh thái, tạo môi trường an toàn, lành mạnh thu hút ngày càng nhiều khách DL, từng bước đưa DL trở thành ngành kinh tế trọng điểm của huyện, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngày càng phát triển.

Với những tiềm năng và thế mạnh đó, trong những năm qua, huyện Quang Bình đã tập trung đầu tư phát triển mạnh cơ sở hạ tầng cho DL như: Tổng nguồn vốn xã hội hóa xây dựng Đình Bản Chún, xã Tân Nam trên 500 triệu đồng; Nhà truyền thống dân tộc Pà Thẻn thôn My Bắc, xã Tân Bắc trên 200 triệu đồng; khu danh lam thắng cảnh hồ Thủy điện Sông Chừng trên 3 tỷ đồng... Huyện cũng đã chủ động phối hợp với Sở VH, TT&DL, các sở, ngành của tỉnh khảo sát, lập hồ sơ khoa học đề nghị Bộ VH, TT&DL công nhận Lễ hội Nhảy lửa dân tộc Pà Thẻn thôn My Bắc, xã Tân Bắc là di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia; đề nghị UBND tỉnh công nhận Đình Bản Chún, xã Tân Nam và danh thắng hồ Thủy điện Sông Chừng là di sản văn hóa lịch sử cấp tỉnh... Bên cạnh đó, các sản phẩm của huyện cũng được xây dựng thương hiệu và được thị trường chấp nhận như: Chè Xuân Minh, chè Tiên Nguyên, sản phẩm thủ công truyền thống của các dân tộc... Vì vậy hoạt động dịch vụ cơ bản đáp ứng được nhu cầu của khách DL, lượng du khách đến với huyện ngày càng nhiều, thường năm sau cao hơn năm trước. Đây là tín hiệu vui và cũng là tiền đề để Quang Bình ngày càng phát triển vững mạnh và ổn định...

Báo Hà Giang