Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
Hội đình làng Phú Xuân
Hội đình làng Phú Xuân

Thời gian: 5 - 6/6 âm lịch

Địa điểm: Đường Thái Phiên, phường Tây Lộc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Đối tượng suy tôn: Các vị thần khai sáng làng.

Đặc điểm: Tế tam sinh.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM