Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
Lễ hội Cầu Ngư

Thời gian: 14/4 âm lịch.
Địa điểm: Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Đối tượng suy tôn: Cá Ông (cá voi).
Đặc điểm: Rước cốt Ông (cá voi) từ làng về đình.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM