Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
Hội chùa Cổ Lễ

Thời gian: 13 - 16/9  âm lịch.
Địa điểm: Thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định.
Đối tượng suy tôn: Thiền sư, pháp sư Nguyễn Minh Không, tổ sư nghề đúc đồng.
Đặc điểm: Cúng Phật và Thánh sư, đua thuyền trên sông Đào, múa rối nước, chơi cờ bỏi.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM