Sách: Báo cáo thường niên du lịch Việt Nam 2016
(TITC) - Năm 2016, ngành Du lịch Việt Nam đã đạt được những kết quả quan trọng. Lượng khách quốc tế đến Việt Nam lần đầu tiên cán mốc 10 triệu lượt, tăng 26% so với năm 2015; khách du lịch nội địa đạt 62 triệu lượt; tổng thu từ khách du lịch đạt 417 nghìn tỷ đồng. Kết quả đó đã minh chứng cho sức bật mạnh mẽ của ngành Du lịch.
TIN NỔI BẬT