Phát triển du lịch xanh Quảng Nam đến năm 2025
Cập nhật: 12/08/2021
UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Kế hoạch số 5177/KH-UBND về phát triển du lịch xanh Quảng Nam đến năm 2025.

Cụm vườn nông nghiệp hữu cơ KyBiMơ Garden, Quảng Nam

Du lịch xanh đóng góp quan trọng cho phát triển du lịch tỉnh Quảng Nam, góp phần phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, bảo tồn và phát huy các giá trị về văn hóa, lịch sử, văn hóa cộng đồng, cảnh quan thiên nhiên. Việc phát triển sản phẩm, dịch vụ du lịch xanh góp phần khai thác các điểm du lịch mới, đa dạng, hấp dẫn và phù hợp với nhu cầu thị trường khách du lịch. Qua đó, thu hút thị trường khách có mức chi tiêu cao, thời gian lưu trú dài ngày, có ý thức, hành động văn minh khi tham gia du lịch; huy động sự tham gia của các cơ quan quản lý nhà nước, cộng đồng, doanh nghiệp du lịch; thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển du lịch xanh.

Việc thực hiện mục tiêu phát triển du lịch xanh sẽ góp phần giúp Quảng Nam đến năm 2025 thu hút được 12 triệu lượt khách tham quan lưu trú, đạt 26.000 tỷ đồng doanh thu từ du lịch, thu hút 23.000 lao động du lịch. Hàng năm, Quảng Nam xây dựng ít nhất 1 mô hình kiểu mẫu theo Bộ tiêu chí du lịch xanh; đến năm 2025 xây dựng khoảng 10 - 20 mô hình du lịch xanh; 100% cán bộ quản lý nhà nước về du lịch được đào tạo, bồi dưỡng, tiếp cận với kiến thức về du lịch xanh, bền vững; 50% doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh du lịch được tập huấn, hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí Du lịch xanh Quảng Nam.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Quảng Nam sẽ tập trung vào một số nhóm giải pháp: tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phát triển du lịch xanh như: tập huấn nâng cao nhận thức về phát triển du lịch xanh, bền vững; tuyên truyền, nâng cao nhận thức trên báo, đài; thông qua các hội nghị, hội thảo về du lịch; tổ chức các buổi chia sẻ kinh nghiệm làm du lịch xanh, bền vững của các doanh nghiệp điển hình cho cộng đồng. Quảng Nam cũng ban hành và triển khai Bộ tiêu chí du lịch xanh Quảng Nam; khảo sát lập danh mục các điểm du lịch, các sản phẩm du lịch để đầu tư, phát triển thành sản phẩm du lịch xanh; ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển du lịch xanh; liên kết, hợp tác với các địa phương trong cả nước để đẩy mạnh công tác phát triển sản phẩm du lịch xanh; tăng cường công tác quảng bá xúc tiến du lịch; hình thành chuỗi sản phẩm du lịch liên kết đặc trưng, mới mẻ, khai thác tối đa những lợi thế của du lịch mỗi địa phương, phù hợp với bối cảnh thị trường.

 Song song với đó, Quảng Nam tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ lao động có kỹ năng, nghiệp vụ về du lịch xanh, bền vững: đào tạo đội ngũ hướng dẫn viên về du lịch xanh, có kỹ năng điều hành, hướng dẫn doanh nghiệp du lịch thực hiện mô hình du lịch xanh, bền vững; tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm cho các đối tượng tiếp cận các phương pháp, mô hình xây dựng sản phẩm du lịch xanh tại các địa phương trong và ngoài nước có mô hình du lịch xanh tiêu biểu. Bên cạnh đó, Quảng Nam phát triển làng nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch xanh: hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các làng nghề truyền thống (cổng chào, đường giao thông và nhà trưng bày sản phẩm làng nghề truyền thống, sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý môi trường…); thực hiện các kế hoạch, phương án ứng phó, thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai theo cấp độ rủi ro; các chương trình bảo vệ môi trường, hành động về rác thải nhựa, chương trình mục tiêu tăng trưởng xanh; xây dựng mô hình phát triển du lịch xanh; quảng bá, xúc tiến du lịch xanh Quảng Nam trong và ngoài nước: xây dựng thông tin, dữ liệu và quảng bá, xúc tiến du lịch xanh; tổ chức hội chợ - triển lãm du lịch, các chuỗi sự kiện về phát triển du lịch xanh Quảng Nam...

Nhâm Hiền

Tạp chí Du lịch