Hà Tĩnh: Xây dựng Làng Văn hóa Du lịch Trường Lưu
Cập nhật: 10/05/2021
Ngày 6-5, ông Đặng Trần Phong, Chủ tịch UBND huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh), cho biết, UBND tỉnh đã đồng ý cho UBND huyện phối hợp với các sở, ngành chức năng liên quan tiến hành khảo sát, lập quy hoạch phân khu xây dựng Làng Văn hóa Du lịch Trường Lưu tại xã Kim Song Trường, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, di sản văn hóa vật thể, phi vật thể gắn liền với phát triển du lịch của địa phương.

Đoàn công tác UNESCO tham quan đình làng cổ tại làng Trường Lưu - Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Xã Kim Song Trường hiện có 14 di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh và 7 di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Đặc biệt, xã có hai di sản văn hóa giá trị là “Mộc bản Trường học Phúc Giang” và “Hoàng hoa sứ trình đồ” đã được công nhận là Di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO. Nơi đây cũng là cái nôi của “Hát ví phường vải Trường Lưu”, một trong những cội nguồn của dân ca ví, giặm Hà Tĩnh.

Dương Quang

Báo Sài Gòn giải phóng