Lương Sơn (Hòa Bình) đón bằng công nhận danh hiệu di tích lịch sử văn hoá Đình Cời
Cập nhật: 02/12/2013
Ngày 28/11, huyện Lương Sơn đã tổ chức lễ đón bằng công nhận danh hiệu di tích lịch sử văn hoá Đình Cời, xã Tân Vinh.

Đình Cời khởi nguyên từ lâu đời, đình được phục dựng lại vào những năm đầu của thế kỷ 20. Từ những dấu tích còn lại, Đình Cời rộng khoảng 4ha, được xây dựng theo kiểu chữ “nội công, ngoại quốc” gồm nhà đại bái, hậu cung, 2 bên có tả vu, hữu vu. Nhà đại bái có 4 bộ vì kèo tạo thành 3 gian. Hậu cung gồm 3 gian, 2 dĩ, diện tích khoảng trên 60m2, tường 3 phía xây gạch đá ong. Năm 1949 đình bị thực dân Pháp bắn cháy, nhiều hạng mục kiến trúc, đồ tế tự, những hiện vật liên quan đến sinh hoạt tín ngưỡng tại đình bị mai một dần. Năm 2010, chính quyền và nhân dân địa phương đã xây dựng một ngôi miếu nhỏ trên phần diện tích đình xưa làm nơi thờ tự.

Hiện nay, nhân dân địa phương còn giữ được 8 sắc phong cổ, đây đều là sắc phong của triều Nguyễn. Sắc phong sớm nhất niên hiệu Duy Tân thứ 3 (1909), sắc muộn nhất là sắc niên hiệu Khải Định năm thứ 9 (1924). Căn cứ vào nội dung sắc phong, Đình Cời thờ Tam vị Tản Viên Sơn Thánh và Đức Chúa Bà cai quản rừng núi. Lễ hội cổ truyền của đình Cời được diễn ra từ mùng 4 đến mùng 6 tháng Giêng âm lịch hàng năm.

Căn cứ vào giá trị của di tích, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1053 ngày 30/7/2013 xếp hạng di tích Đình Cời, xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn là di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh.
Báo Hòa Bình