Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
Hội làng Mạnh Tân

Thời gian: 10/11 âm lịch.

Địa điểm: Thôn Mạnh Tân, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội.

Đối tượng suy tôn: Đương Giang, Lý triều Quốc Mẫu.

Đặc điểm: Rước kiệu, tế lễ, vật cổ truyền.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM