Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
Lễ hội Đổ Giàn

Thời gian: 15/7 âm lịch.
Địa điểm: Làng An Thái, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định.
Đối tượng suy tôn: Bà (Nữ thần biển).
Đặc điểm: Lễ tụng kinh Phật. Lễ vật là thịt heo quay, khi lễ xong, tung heo quay từ giàn cao xuống.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM