Sóc Trăng: Phát huy loại hình du lịch tâm linh - tín ngưỡng gắn với văn hóa lễ hội
Tỉnh Sóc Trăng có nhiều tiềm năng, thế mạnh, nhất là loại hình du lịch tâm linh - tín ngưỡng gắn với văn hóa lễ hội. Bởi nơi đây là vùng đất giàu bản sắc văn hóa của 3 dân tộc Kinh - Khmer - Hoa, với nhiều di tích tôn giáo, tín ngưỡng, nhiều lễ hội truyền thống, nghi thức sinh hoạt văn hóa dân gian được tổ chức thường niên.
TIN NỔI BẬT