Hòa Bình: Hội thảo khoa học lịch sử về tinh hoa văn hóa Tây Tiến và du lịch Tây Tiến
Ngày 17/5, Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh Hòa Bình phối hợp Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học lịch sử "Tinh hoa văn hóa Tây Tiến và kết nối du lịch theo con đường bộ đội Tây Tiến" (du lịch Tây Tiến).
TIN NỔI BẬT