Yên Bái: Văn Chấn đầu tư hoàn thiện hệ sinh thái du lịch
Nhiều năm nay, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái đã, đang tập trung phát triển và hướng tới hoàn thiện hệ sinh thái du lịch theo chuỗi giá trị, tạo nên hình ảnh và điểm đến đặc thù: “Văn Chấn - nơi hội tụ sắc màu văn hóa” với các sản phẩm du lịch phù hợp với lợi thế gắn với các sản phẩm nông nghiệp ở 3 xã, thị trấn du lịch trọng điểm của huyện.
TIN NỔI BẬT