Về thăm Truông Bồn (Nghệ An) - mùa xuân tri ân và tưởng nhớ
Truông Bồn - “tọa độ lửa”, chứng tích hào hùng ghi dấu những chiến công và hy sinh oanh liệt của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Mùa xuân này, dòng người đổ về Truông Bồn không chỉ để du xuân mà còn để tri ân, tưởng nhớ những anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
TIN NỔI BẬT