Bế mạc Hội diễn Tiếng hát hẹn hò 9 dòng sông
Sau 4 ngày thi diễn, tối 21-6-2022, Hội diễn Tiếng hát hẹn hò 9 dòng sông đã bế mạc.
TIN NỔI BẬT