Kon Tum: Phát triển du lịch gắn với phát huy giá trị văn hóa dân tộc
Theo tổng hợp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum, đến nay trên địa bàn tỉnh có 3 Hợp tác xã (HTX) tham gia tổ chức dịch vụ du lịch, gắn kết với mô hình sản xuất các sản phẩm OCOP, trải nghiệm các hoạt động văn hóa, ẩm thực, hoạt động ngành nghề thủ công truyền thống tại địa phương, với 900 thành viên tham gia (chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu…
TIN NỔI BẬT