Xây dựng bộ sưu tập quà tặng thủ công mỹ nghệ mang đặc trưng văn hóa Việt Nam
(TITC) - Ngày 12/3/2015, tại Bảo tàng Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Sáng tạo và phát triển Bộ sưu tập quà tặng thủ công mỹ nghệ mang đặc trưng văn hóa Việt Nam do Công ty Cổ phần Tiếp thị Làn sóng mới (Công ty chủ trì Dự án 1102) phối hợp với Quỹ hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam và Quỹ Văn hóa Hà Nội tổ chức.
TIN NỔI BẬT