Sách: Báo cáo tài khoản vệ tinh du lịch Việt Nam giai đoạn 2013 – 2015
(TITC) - Tài khoản vệ tinh du lịch (TSA) là một công cụ quan trọng trong công tác thống kê du lịch và được coi là lựa chọn tối ưu trong việc tính toán đo lường tác động về kinh tế của du lịch. Trong bối cảnh du lịch nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, việc áp dụng tài khoản vệ tinh du…
TIN NỔI BẬT