TP. Hồ Chí Minh đón hơn 1,34 triệu lượt khách quốc tế trong 4 tháng đầu năm 2013
Cập nhật: 03/05/2013
Theo số liệu từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Hồ Chí Minh, khách quốc tế đến TP.Hồ Chí Minh trong tháng 4/2013 ước đạt 291.500 lượt khách, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2012.

Trong đó khách đến bằng đường hàng không là 256.520 lượt, tăng 6 % so với cùng kỳ năm 2012; bằng đường khác ước tính là 34.980 lượt, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2012.

Như vậy, tổng lượng khách quốc tế đến thành phố trong 4 tháng đầu năm 2013 ước đạt 1.341.260 lượt, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 32,7 % kế hoạch năm 2013 (KH: 4.100.000 lượt).

Doanh thu ngành du lịch trong tháng 4 này ước đạt 6.500 tỷ đồng, tăng 17 % so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng doanh thu du lịch 4 tháng đầu năm ước đạt 27.106 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 33% kế hoạch năm 2013 (KH: 81.970 tỷ đồng).

ĐCSVN