Hoàn thiện phương án tổ chức các hoạt động trong Tuần Văn hóa - Du lịch Đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng 2013
Cập nhật: 28/03/2013
(TITC) - Nhằm chuẩn bị tốt cho các hoạt động diễn ra trong Tuần Văn hóa – Du lịch Đồng bằng sông Hồng – Hải Phòng 2013 (diễn ra từ 9/5 đến 16/5/2013), ngày 14/3/2013, UBND thành phố Hải Phòng đã tổ chức buổi họp về phương án tổ chức các hoạt động trong Tuần Văn hóa – Du lịch ĐBSH – Hải Phòng 2013. Sau khi nghe báo cáo của Sở VHTTDL Hải Phòng và ý kiến thảo luận, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Dương Anh Điền đã kết luận chỉ đạo một số nội dung như sau:

Thứ nhất là, hoan nghênh Sở VHTTDL Hải Phòng đã tập trung xây dựng, triển khai các nội dung hoạt động trong Tuần Văn hóa – Du lịch Đồng bằng sông Hồng – Hải Phòng 2013. Trong đó cần lưu ý các nội dung hoạt động phải bám sát chủ đề của Năm du lịch quốc gia ĐBSH – Hải Phòng 2013, với trọng tâm là phục vụ du lịch, tạo không khí sôi động, thân thiện và hòa bình, có sự tham gia đông đảo của các đoàn chuyên nghiệp, doanh nghiệp du lịch và quần chúng nhân dân…

Thứ hai là, yêu cầu Sở VHTTDL Hải Phòng tập trung hoàn thiện một số nội dung chi tiết tại Hội chợ Du lịch ĐBSH mở rộng – Hải Phòng 2013; về chương trình diễu hành carnival; về chương trình hoạt động của các đoàn đoàn nghệ thuật nước ngoài và đoàn nghệ thuật các tỉnh, thành phố trong Tuần Văn hóa – Du lịch ĐBSH – Hải Phòng 2013.

Thứ ba là, công tác vận động tài trợ cho Năm Du lịch quốc gia Đồng bằng sông Hồng – Hải Phòng 2013.

Trung tâm Thông tin Du lịch