Tây Ninh phát huy giá trị di tích kết hợp với phát triển du lịch
Cập nhật: 25/12/2012
Ngày 22/12, tỉnh Tây Ninh đã tổ chức đón nhận Bằng công nhận Di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam (xã Tân Lập, huyện Tân Biên) và công bố thị xã Tây Ninh là đô thị loại III.

Tham dự có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải; các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các Mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; các đồng chí lão thành cách mạng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm; Bộ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Tuấn Anh; lãnh đạo tỉnh Tây Ninh và các tỉnh bạn cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân tỉnh Tây Ninh…

Thực hiện chủ trương của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III năm 1961, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần III (khóa III) quyết định thành lập Trung ương Cục miền Nam, làm nhiệm vụ đại diện cho Trung ương Đảng trực tiếp lãnh đạo cách mạng miền Nam.

Trong kháng chiến chống Mỹ, Trung ương Cục là trung tâm đầu não, nơi triển khai, cụ thể hóa nhiều chủ trương, quyết sách của Đảng và Bác Hồ trên chiến trường miền Nam và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lịch sử của mình, lãnh đạo thành công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thống nhất nước nhà.

Ngoài Khu căn cứ Trung ương Cục miền Nam còn có Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam là khu căn cứ địa điển hình, có giá trị lớn về lịch sử, khoa học, quân sự và văn hóa cần phải được bảo tồn và phát huy.

Năm 1990, Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ VHTTDL) đã có quyết định công nhận Căn cứ Trung ương Cục miền Nam là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, trở thành địa chỉ đỏ cho nhiều cuộc hành trình về nguồn, nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho nhiều thế hệ, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của nhân dân các vùng miền trong cả nước, đặc biệt là thế hệ trẻ, đồng thời là điểm đến hấp dẫn của khách du lịch trong nước và quốc tế.

Với những giá trị to lớn về văn hóa, lịch sử và khoa học, ngày 10/5/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 548/QĐ-TTg xếp hạng Di tích lịch sử Căn cứ Trung ương Cục miền Nam là Di tích quốc gia đặc biệt.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh nhấn mạnh, để bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích, Tây Ninh cần hoàn thành việc xây dựng quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích trình Thủ tướng Chính phủ xem xét và phê duyệt. Trên cơ sở đó, tiến hành lập các dự án tu bổ, tôn tạo di tích, kiện toàn và nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ quản lý di tích, sáng tạo thêm nhiều hình thức hoạt động mới để di tích trở thành nơi giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc và tham quan du lịch của đông đảo công chúng.

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cũng mong muốn cán bộ, công nhân viên chức và người lao động tại Khu di tích ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa thời đại Hồ Chí Minh tại Khu di tích đặc biệt quan trọng này.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thị Thu Thủy khẳng định sẽ chú trọng đặc biệt đến việc bảo tồn và phát huy toàn diện các giá trị của Khu di tích Căn cứ Trung ương Cục và hệ thống di tích lịch sử văn hóa cách mạng trên địa bàn tỉnh. Gắn việc bảo tồn, tôn tạo di tích với phát triển du lịch, dịch vụ một cách bền vững, góp phần tạo nguồn lực mới phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Bà Thủy cũng cho biết, Tây Ninh đang tiến hành quy hoạch tổng thể, tạo khu liên hoàn kết nối các khu di tích Trung ương Cục, Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam và các khu di tích, hệ thống nhà bia, bia kỷ niệm các cơ quan, ban, ngành trực thuộc Trung ương Cục miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ với tổng diện tích quy hoạch khoảng 1.764 héc ta, bao gồm các khu chức năng: khu bảo tồn di tích, bảo tồn cảnh quan rừng; khu tôn tạo, du lịch và dịch vụ,… với mong muốn đưa quần thể di tích Trung ương Cục trở thành “địa chỉ đỏ” cho các thế hệ hôm nay và mai sau, kết hợp phát huy giá trị di tích với phát triển du lịch.

Dịp này Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cũng chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tây Ninh chung sức, chung lòng xây dựng thị xã Tây Ninh theo hướng văn minh, hiện đại, “xanh, sạch, đẹp”, phát triển bền vững và thân thiện với môi trường.

Báo Văn hóa