Cao Bằng thu hút đông khách du lịch trong 10 tháng qua
Cập nhật: 08/11/2012
Trong 10 tháng đầu năm 2012, khách du lịch đến Cao Bằng ước đạt 387.236 lượt, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, khách quốc tế đạt 18.843 lượt, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2011; khách nội địa đạt 368.393 lượt, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu du lịch ước đạt 56,8 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Nộp ngân sách ước đạt 5,6 tỷ đồng. Thẩm định và thẩm định lại được 29 đơn vị kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch, nâng tổng số cơ sở lưu trú du lịch lên 88 đơn vị. Công suất sử dụng phòng bình quân đạt 59%, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Báo Cao Bằng