Đón bằng di tích lịch sử văn hóa đình Vân Hán
Cập nhật: 19/10/2012
Vừa qua, tại xã Văn Hán (huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) đã diễn ra Lễ đón nhận bằng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh đình Vân Hán.

Ngôi đình này được nhân dân địa phương dựng lên để thờ vị Anh hùng dân tộc Dương Tự Minh (Cao Sơn Quý Minh). Năm 1951, tại Đình Vân Hán, Trung ương Đảng và Chính phủ đã tổ chức Hội nghị đầu tiên bàn về chính sách thuế nông nghiệp của toàn quốc. Hội nghị do đồng chí Trường Chinh chủ trì, diễn ra trong vòng 11 ngày với 400 đại biểu của các tỉnh. Đảng bộ và nhân dân xã Văn Hán đã bảo vệ an toàn tuyệt đối để hội nghị diễn ra thành công. Ngôi đình đã trở thành nơi ghi nhận sự kiện lịch sử quan trọng gắn với quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.

Với những giá trị tiêu biểu về mặt lịch sử và văn hóa, đình Vân Hán đã được UBND tỉnh xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa. Đây là nguồn động viên lớn đối với nhân dân địa phương để tiếp tục gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị cao đẹp của di tích.

Báo Thái Nguyên