Lâm Đồng: Yêu cầu đầu tư và khai thác kinh doanh Khu du lịch Lan Anh Đà Lạt đúng mục tiêu
Cập nhật: 08/05/2024
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư Lan Anh Đà Lạt đầu tư và đưa vào khai thác kinh doanh Khu du lịch Lan Anh Đà Lạt đúng mục tiêu được chấp thuận, phù hợp quy định của pháp luật và chỉ đạo của UBND tỉnh.

Một góc Khu du lịch Lan Anh Đà Lạt

Theo đó, Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng đã có báo cáo, kiến nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo các ngành liên quan tiếp tục hướng dẫn, yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư Lan Anh Đà Lạt thực hiện đúng quy định tại mục tiêu đầu tư theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với Dự án Khu du lịch Lan Anh Đà Lạt.

Theo tài liệu Công ty Cổ phần Đầu tư Lan Anh Đà Lạt cung cấp cho Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng, Công ty này đã thực hiện điều chỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Theo đó, các cá nhân góp vốn bằng tiền vào Công ty Cổ phần Đầu tư Lan Anh Đà Lạt để xây dựng biệt thự và các cá nhân này nhận được kết quả góp vốn là quyền quản lý, sử dụng và cùng Công ty đưa biệt thự vào kinh doanh, khai thác theo kế hoạch kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi nhuận.

Công ty Cổ phần Đầu tư Lan Anh Đà Lạt đã sửa 11 bản phụ lục gửi cho các cá nhân góp vốn; trong đó, có 3 bản phụ lục hợp đồng được ký giữa Công ty và cá nhân góp vốn, Công ty đã gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng 3 bản phụ lục này.

Công ty cam kết không có việc chuyển nhượng/mua bán biệt thự tại Dự án Khu du lịch Lan Anh Đà Lạt và chịu mọi trách nhiệm về giao dịch dân sự đối với các Hợp đồng góp vốn nêu trên.

Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng cũng cho biết, qua kiểm tra, đối chiếu vẫn còn một số nội dung của hợp đồng điều chỉnh chưa phù hợp theo các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Lan Anh Đà Lạt ngày 31/12/2023.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu báo cáo, kiến nghị của Cục Thuế tỉnh, thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư Khu du lịch Lan Anh Đà Lạt của Công ty Cổ phần Đầu tư Lan Anh Đà Lạt theo đúng quy định.

Diễm Thương

Báo Lâm Đồng - baolamdong.vn - Đăng ngày 8/5/2024