Infographic: Phương án đề xuất mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới từ 15/3/2022
Cập nhật: 24/02/2022
(TITC) - Dưới đây là Infographic mô tả phương án đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới từ ngày 15/3/2022.

Trung tâm Thông tin du lịch

vietnamtourism.gov.vn