Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh: Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm 2022
Cập nhật: 14/01/2022
(TITC) - Ngày 13/01/2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh đã có buổi làm việc đầu tiên với nhà thầu Liên danh Tư vấn lập Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để cùng nhau bàn bạc về kế hoạch và các nội dung công việc cần triển khai trong thời gian tới.

Nhà thầu Liên danh Tư vấn lập quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (gồm Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia, Công ty Cổ phần Quy hoạch Hà Nội) là đơn vị trúng thầu dự án này của Tổng cục Du lịch. Đây là những đơn vị có năng lực chuyên môn cao, quy tụ nhiều chuyên gia cao cấp, giàu kinh nghiệm trong công tác lập quy hoạch.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh nhấn mạnh: Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của du lịch Việt Nam trong năm 2022. Nhiệm vụ này được coi như vẽ bức tranh tổng thể cho du lịch Việt Nam trong tương lai, vì có quy hoạch này thì mới triển khai được các quy hoạch khác của ngành du lịch.

Với tính chất quan trọng đó, Tổng cục trưởng yêu cầu nhà thầu cần tập trung mọi nguồn lực khẩn trương triển khai nhiệm vụ để đảm bảo công tác quy hoạch của ngành du lịch phải được hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng ở mức cao nhất có thể.

Tổng cục trưởng nhấn mạnh, phạm vi, quy mô, tính chất của nhiệm vụ này là rất lớn, liên quan đến nhiều bộ ngành, 63 tỉnh thành phố nên nhà thầu phải mời được các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực quy hoạch của các ngành, địa phương tham gia dự án này. Công tác lập quy hoạch của nhà thầu cần phải hoàn thành trước tháng 10/2022 để có thời gian lấy ý kiến của các chuyên gia trong nước và quốc tế, các bộ ngành, địa phương, sau đó có thời gian để tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện trước khi báo cáo Lãnh đạo Bộ VHTTDL, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào cuối năm 2022.

Để đảm bảo tiến độ, chất lượng đề ra, Tổng cục trưởng yêu cầu nhà thầu định kỳ, đột xuất phải báo cáo tiến độ, cung cấp thông tin kịp thời về kết quả sản phẩm cho Tổng cục Du lịch. Nếu có vướng mắc phát sinh thì cùng nhau bàn bạc để tháo gỡ ngay. Đồng thời đề nghị nhà thầu cần chuẩn bị sẵn sàng phương án triển khai nhiệm vụ theo tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, nếu không tổ chức được hội nghị, hội thảo bằng hình thức trực tiếp thì chuyển ngay sang hình thức trực tuyến.

Về phía Tổng cục Du lịch, Tổng cục trưởng giao Phó Tổng cục trưởng Hà Văn Siêu phụ trách trực tiếp chỉ đạo nhiệm vụ này. Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính là đầu mối tham mưu cho lãnh đạo Tổng cục, phối hợp nhịp nhàng với nhà thầu để tổ chức hội nghị, hội thảo, triển khai hợp đồng, cung cấp thông tin cần thiết và giao Văn phòng Tổng cục phụ trách công tác hậu cần để cùng nhà thầu hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

Trung tâm Thông tin du lịch

vietnamtourism.gov.vn