Bắc Ninh: Xếp hạng thêm 11 di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh
Cập nhật: 17/12/2021
UBND tỉnh vừa ban hành các Quyết định về việc xếp hạng và cấp Bằng di tích lịch sử văn hoá cho 11 di tích. Đây là cơ sở để chính quyền và nhân dân các địa phương quan tâm bảo tồn và phát huy tốt hơn nữa giá trị di sản.  

Chùa Bình Văn (thôn Khương Tự, xã Thanh Khương, Thuận Thành) vừa được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.

11 di tích vừa được xếp hạng gồm: Đền Trằm, thôn Duệ Đông, thị trấn Lim, Tiên Du; chùa Nguyệt Cầu (Bảo Nghiêm tự) xã Tam Giang, Yên Phong; chùa Kim Thao (Bảo Tháp tự), xã Lâm Thao, Lương Tài; chùa làng Đa Tiện (Khoái Linh tự), xã Xuân Lâm, Thuận Thành; chùa Bình Văn, thôn Khương Tự, xã Thanh Khương, Thuận Thành; đình Cáp Điền, xã Trung Kênh, Lương Tài; đình Đổng Lâm, xã Quỳnh Phú, Gia Bình; đình Dưỡng Mông, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du; lăng Tả đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, thôn Đông Xuyên, xã Đông Tiến, Yên Phong; nhà thờ Đại tôn họ Chu, thôn Vọng Nguyệt, xã Tam Giang, Yên Phong; nhà thờ họ Lê Thế Tướng, khu phố Phù Lưu, phường Đông Ngàn, thành phố Từ Sơn.

Với 11 di tích vừa được xếp hạng, toàn tỉnh hiện có 639 di tích được Nhà nước xếp hạng, trong đó 4 di tích Quốc gia đặc biệt, 203 di tích Quốc gia và 432 di tích cấp tỉnh.

Thanh Lâm

Báo Bắc Ninh