Để Du lịch MICE trở thành thế mạnh của Du lịch Việt Nam
Cập nhật: 15/04/2020
Bộ VHTTDL đã ban hành Công văn số 469/BVHTTDLKHCNMT về việc lấy ý kiến dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) cho Tiêu chuẩn MICE - Yêu cầu về địa điểm tổ chức đối với khách sạn). Sau khi lấy ý kiến, Tiêu chuẩn MICE sẽ được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố trong năm 2020.

Nhu cầu cấp thiết ban hành Tiêu chuẩn MICE

Bộ VHTTDL cho rằng việc ban hành Tiêu chuẩn MICE là nhu cầu cấp thiết bởi điểm tổ chức MICE tập trung đông người nên cần có sự chuyên nghiệp về bộ máy tổ chức, hiện đại về cơ sở vật chất kỹ thuật và công nghệ, phù hợp về dịch vụ để tổ chức thành công những sự kiện lớn của quốc gia, quốc tế. Tiêu chuẩn MICE góp phần định hướng thu hút, kêu gọi đầu tư vào du lịch Việt Nam; thực hiện hội nhập trong ASEAN; tạo nền móng cho du lịch MICE - thế mạnh của du lịch Việt Nam giai đoạn 2020-2025.

Du lịch MICE là loại hình du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện khen thưởng của doanh nghiệp cho nhân viên/đối tác/khách hàng. Việt Nam đang nổi lên là một trong những trung tâm MICE của khu vực, đã có uy tín sau những sự kiện như Hội nghị APEC, Hội nghị cấp cao Á -Âu ASEM. Năm 2018, tỉ lệ khách MICE đạt khoảng 4,68% (tương đương 800.000 lượt) trong tổng số gần 15,6 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam; TCDL dự báo lượng khách này sẽ còn tăng trưởng mạnh trong những năm tiếp theo. Đặc biệt, thời gian qua, nhiều khách sạn 4-5 sao, trung tâm triển lãm, hội nghị hội thảo Việt Nam đã tổ chức MICE. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn chưa có Tiêu chuẩn quốc gia quy định các tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể đối với địa điểm tổ chức MICE, gây bất cập cho công tác đánh giá chất lượng, định hướng đầu tư địa điểm tổ chức MICE.

Bên cạnh đó, Chiến lược phát triển du lịch ASEAN giai đoạn 2016-2025 đã xác định đến năm 2025, ASEAN sẽ là điểm đến du lịch có chất lượng, cung cấp các trải nghiệm duy nhất, khác biệt, cam kết phát triển du lịch một cách toàn diện, cân bằng, có trách nhiệm, bền vững. Tiêu chuẩn về địa điểm tổ chức MICE trong khu vực đã được xác định gồm 3 loại: Địa điểm/phòng Hội nghị hội thảo áp dụng cho khách sạn; Địa điểm Triển lãm; Địa điểm Sự kiện. Địa điểm/phòng Hội nghị hội thảo áp dụng cho khách sạn của khu vực cũng đã được công bố năm 2017 với 5 tiêu chí (32 cơ sở vật chất, 10 công nghệ, 13 dịch vụ). Các quốc gia trong khu vực cũng xác định bộ “Tiêu chuẩn địa MICE ASEAN” là tài liệu hướng dẫn tăng cường năng lực và khả năng cạnh tranh trong cung cấp dịch vụ MICE chuyên nghiệp; đồng thời ghi nhận du lịch MICE không chỉ góp phần tăng trưởng số lượng khách mà còn tăng trưởng doanh thu vì họ chi tiêu cao, lưu trú dài ngày.

Yêu cầu 42 tiêu chí đạt điểm tối đa

Trong dự thảo đang được lấy ý kiến Tiêu chuẩn MICE có 55 tiêu chí: Cơ sở vật chất (32 tiêu chí, Kỹ thuật (10 tiêu chí), Dịch vụ (13 tiêu chí); mỗi tiêu chí có thang điểm tối đa là 3 điểm, tối thiểu là 0 điểm, tổng điểm tối đa là 165 điểm. Khách sạn khi đề nghị đánh giá sẽ được đánh giá theo phương pháp chuyên gia; trên cơ sở các yêu cầu của từng tiêu chí, chuyên gia thực hiện đánh giá về mức độ đạt được so với yêu cầu, căn cứ trên hồ sơ tài liệu (kể cả băng ghi âm, hình ảnh) và đi thực tế, phỏng vấn tại chỗ để cho điểm. Khách sạn được xác định là đạt yêu cầu là khách sạn đạt yêu cầu về Địa điểm tổ chức MICE khi tổng điểm đạt từ 75% điểm tối đa trở lên (tức là đạt 124/165 điểm).

Các tiêu chí được đánh giá chi tiết, cụ thể: Cơ sở vật chất được chia ra cơ sở vật chất phòng họp và các khu chức năng (8 tiêu chí – tối đa 24 điểm); khu phức hợp của phòng họp (10 tiêu chí – tối đa 30 điểm); các khu vực công cộng thuộc phòng họp (8 tiêu chí – tối đa 24 điểm); cơ sở vật chất bảo đảm an ninh/an toàn/ ứng phó khẩn cấp (4 tiêu chí – tối đa 12 điểm); tiếp cận phòng họp của đơn vị tổ chức (2 tiêu chí – tối đa 6 điểm). Các tiêu chí kỹ thuật được đánh giá trên cơ sở vận hành hệ thống ánh sáng và nghe nhìn (4 tiêu chí – tối đa 12 điểm); hệ thống điện và điều hòa không khí (4 tiêu chí – tối đa 12 điểm); 2 tiêu chí còn lại (tối đa 6 điểm) được đánh giá bởi dịch vụ truyền thông - tài liệu và dịch vụ phiên dịch. Các tiêu chí dịch vụ được đánh giá trên cơ sở công tác điều phối và cải thiện dịch vụ (3 tiêu chí – tối đa 9 điểm); nhân viên (7 tiêu chí – tối đa 21 điểm); bảo vệ môi trường và cộng đồng (3 tiêu chí – tối đa 9 điểm).

Điểm đáng chú ý là Tiêu chuẩn MICE qui định các yêu cầu và phương pháp đánh giá đối với khách sạn có loại hình du lịch MICE, có thể được tham khảo khi thiết kế xây dựng mới, cải tạo nâng cấp khách sạn; tuy nhiên lại không áp dụng với các cơ sở lưu trú du lịch khác. Tiêu chuẩn MICE ngoài phần lớn yêu cầu đáp ứng về chất lượng, dịch vụ, đẳng cấp, thuận tiện, an toàn còn có một số tiêu chí thể hiện sự nhân văn, tính bền vững như: Tôn trọng khác biệt về chủng tộc, tôn giáo, văn hóa, giới tính và tuổi tác; Bồi thường, quyền lợi và chế độ phúc lợi cho nhân viên; Hệ thống bảo vệ môi trường; Xử lý rác thải; Quan tâm tới cộng đồng dân cư xung quanh...

Phước Hà

Báo Du lịch