Long An: Tiếp tục triển khai kế hoạch hành động phát triển du lịch
Cập nhật: 14/04/2020
Phát huy những kết quả đạt được từ đầu năm tới nay, trong thời gian tiếp theo, ngành du lịch tỉnh Long An sẽ tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về du lịch với Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã và thành phố ; hướng dẫn thủ tục, hồ sơ thẩm định, xếp hạng các khách sạn trên địa bàn; cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa theo quy định Luật Du lịch 2017.

Nhà Trăm Cột được công nhận Di tích lịch sử cấp Quốc gia (Nguồn: Internet)

Về định hướng phát triển du lịch: Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch hành động phát triển du lịch tỉnh Long An năm 2020; Kế hoạch triển khai Chương trình thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị "về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn"; Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ Quy tắc Ứng xử văn minh du lịch...

Bên cạnh đó, theo dõi, đôn đốc các nhà đầu tư triển khai và đẩy nhanh tiến độ các dự án: Khu phức hợp giải trí Khang Thông (Happyland), Vườn thú Mỹ Quỳnh, Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát triển Dược liệu Đồng Tháp Mười, Khu văn hóa đa năng ngoài công lập Làng nổi Tân Lập, Khu văn hóa đa năng ngoài công lập Láng Sen, Lâm viên Thanh niên….

Tiếp tục thực hiện việc cung cấp thông tin, bài viết lên Cổng thông tin và ứng dụng di động Du lịch thông minh tỉnh Long An để tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch Long An nhằm thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư vào du lịch của tỉnh góp phần đưa ngành du lịch phát triển, tạo đòn bẩy thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương.

Thanh Thủy

Báo Tổ quốc