Lào Cai: Trên 300 lượt học viên được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lĩnh vực văn hóa, du lịch
Cập nhật: 24/04/2019
Trong 2 ngày 22 - 23/4/2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức 5 lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng trên lĩnh vực văn hóa, du lịch cho hơn 300 học viên.  

Quang cảnh lớp tập huấn

Theo đó, các học viên là cán bộ phòng văn hóa - thông tin; trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thông các huyện, thành phố; công chức văn hóa xã, trưởng thôn, bản, tổ dân phố; bí thư chi bộ; chi hội trưởng phụ nữ; thành viên ban vận động khu dân cư, người quản lý nhà văn hóa thôn, bản… trên toàn tỉnh được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về: Sử dụng cổng du lịch thông minh; công tác gia đình; bồi dưỡng nghiệp vụ triển khai, chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; công tác bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Lào Cai; nâng cao nghiệp vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa, du lịch…

Việc tổ chức các lớp tập huấn sẽ góp phần giúp cán bộ, công chức, trưởng thôn, bí thư chi bộ, người làm công tác văn hóa, du lịch… ở cơ sở nâng cao kỹ năng, kiến thức, trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện công tác văn hóa, du lịch, gia đình ở địa phương.

 
Báo Lào Cai