Cập nhật tình hình ATF 2019 qua các con số
Cập nhật: 04/01/2019
(TITC) – Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) 2019 sẽ chính thức diễn ra tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh từ ngày 14-18/1/2019. Trung tâm Thông tin Du lịch cung cấp thông tin cập nhật về tình hình ATF 2019 tính đến ngày 4/1/2019.  

Thực hiện: Duy Minh