Tọa đàm Nghiên cứu đề xuất sửa đổi chế độ báo cáo thống kê du lịch
Cập nhật: 01/12/2018
(TITC) - Ngày 30/11/2018, tại Hà Nội, Tổng cục Du lịch đã tổ chức Tọa đàm Nghiên cứu đề xuất sửa đổi chế độ báo cáo thống kê du lịch dưới sự chủ trì của Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Thanh Hương. Cùng dự tọa đàm có đại diện các vụ, đơn vị thuộc Tổng cục Du lịch; đại diện Vụ Phương pháp chế độ và Công nghệ thông tin, Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ (Tổng cục Thống kê); đại diện Sở Du lịch, Sở VHTTDL một số tỉnh, thành và một số doanh nghiệp du lịch trên địa bàn TP Hà Nội.  


Toàn cảnh tọa đàm

Theo báo cáo của Trung tâm Thông tin du lịch – đơn vị được Tổng cục Du lịch giao thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu đề xuất sửa đổi chế độ báo cáo thống kê du lịch, hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành và chế độ báo cáo thống kê cấp ngành thuộc lĩnh vực du lịch đã được Bộ VHTTDL ban hành, thể hiện trong Quyết định số 5139/2012/QĐ-BVHTTDL về hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành VHTTDL, trong đó có 16 chỉ tiêu thuộc lĩnh vực du lịch; Thông tư số 25/2014/TT-BVHTTDL quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL; Thông tư số 26/2014/TT-BVHTTDL quy định chế độ báo cáo thống kê đối với các cơ sở, doanh nghiệp hoạt động du lịch do ngành Du lịch quản lý, cấp phép; Thông tư số 27/2014/TT-BVHTTDL quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với các cơ quan quản lý du lịch thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Các văn bản này được xây dựng dựa trên cơ sở Luật Du lịch 2005 và Luật Thống kê 2003 cùng các văn bản hướng dẫn có liên quan. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng trong lĩnh vực thống kê du lịch, góp phần đưa công tác thống kê du lịch từng bước đi vào nề nếp, cung cấp kịp thời các thông tin thống kê phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách trong ngành.

Tuy nhiên, đến nay, với sự ra đời của Luật Du lịch 2017 và Luật Thống kê 2015 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành, cần thiết phải nghiên cứu việc sửa đổi hệ thống chỉ tiêu và chế độ báo cáo thống kê du lịch cho phù hợp với các văn bản mới.

Đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ đã tiến hành tổng hợp, rà soát các văn bản, cơ sở pháp lý có liên quan, rà soát lại hệ thống chỉ tiêu thống kê du lịch và chế độ báo cáo thống kê tổng hợp từ Trung ương đến cơ sở. Trên cơ sở đó, đưa ra đề xuất về những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung liên quan đến thuật ngữ, khái niệm, phạm vi và đối tượng áp dụng, nguồn số liệu, phân tổ các chỉ tiêu thống kê, phương pháp tính, kỳ báo cáo, phương thức báo cáo, biểu mẫu báo cáo…

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đều nhất trí rằng cần thiết phải nghiên cứu sửa đổi chế độ báo cáo thống kê du lịch cho phù hợp với tình hình thực tiễn và các văn bản hiện hành. Theo ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, quá trình thực hiện chế độ báo cáo thống kê trên địa bàn đã cho thấy những vấn đề vướng mắc như các doanh nghiệp được ngành Du lịch quản lý và cấp phép chưa thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định; còn rất nhiều cơ sở lưu trú không đăng ký xếp hạng nên không thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành Du lịch. Liên quan đến các chỉ tiêu báo cáo về khách du lịch, tổng thu du lịch, ông Dũng cho biết Sở Du lịch cũng đã tiến hành các cuộc điều tra định kỳ để xác định tỷ lệ khách trong ngày và qua đêm, mức chi tiêu của khách… trên cơ sở đó tính toán suy rộng ra tổng thu du lịch. Tuy nhiên phương pháp tiếp cận và thực hiện cũng có điểm chưa thống nhất với cục thống kê địa phương, đội ngũ làm công tác báo cáo thống kê còn rất hạn chế và chưa được đào tạo chuyên sâu.

Ông Dũng kiến nghị cần thiết phải sửa đổi các văn bản quy định chế độ báo cáo thống kê hiện nay, đồng thời cho rằng nên xây dựng một cơ sở dữ liệu chia sẻ chung giữa ngành Du lịch với bên thống kê, thuế, công an… để bảo đảm thu thập đầy đủ dữ liệu cần thiết trong quá trình quản lý.

Nhất trí với việc nghiên cứu đề xuất sửa đổi các văn bản về hệ thống chỉ tiêu, chế độ báo cáo thống kê du lịch, đại diện Tổng cục Thống kê cho rằng có thể nghiên cứu đề xuất văn bản quy định về hệ thống chỉ tiêu trong lĩnh vực du lịch phù hợp với Luật Thống kê 2015 và Luật Du lịch 2017.

Các đại biểu cũng đã trao đổi các vấn đề liên quan đến nguồn số liệu báo cáo, kỳ báo cáo đối với doanh nghiệp, một số chỉ tiêu về đóng góp của du lịch, lao động, phương pháp thống kê, nhân lực làm thống kê du lịch. Đại diện Tổng cục Du lịch và Tổng cục Thống kê đã trao đổi, giải thích với một số doanh nghiệp về khái niệm, thuật ngữ, phương pháp thống kê một số chỉ tiêu như khách quốc tế đến, khách du lịch nội địa, lượng khách do các cơ sở phục vụ…

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Thanh Hương phát biểu tại tọa đàm

Phát biểu tổng kết tại tọa đàm, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Thanh Hương đề nghị các Sở Du lịch, Sở VHTTDL, các doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu, cho ý kiến đóng góp về sửa đổi chế độ báo cáo thống kê du lịch bằng văn bản gửi về Tổng cục Du lịch trong thời gian tới. Đây là cơ sở để Tổng cục Du lịch tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện báo cáo, trình lãnh đạo Bộ VHTTDL phê duyệt chủ trương sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chế độ báo cáo thống kê du lịch. 

Bên cạnh đó, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Thanh Hương cũng đề nghị Tổng cục Thống kê cùng nghiên cứu, thống nhất với Tổng cục Du lịch phương pháp tính toán đóng góp của ngành du lịch trong nền kinh tế và tiến tới đưa thành một chỉ tiêu thống kê quốc gia.

Khánh Trang