Chiến dịch nâng cao chất lượng, hình ảnh du lịch Việt Nam
Cập nhật: 12/12/2016
(TITC) – Những năm gần đây, hệ thống cơ sở lưu trú du lịch Việt Nam (CSLT) đã có bước phát triển nhanh về số lượng và chất lượng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và sức hấp dẫn của du lịch Việt Nam. Tuy nhiên, hiện có không ít CSLT sau khi được xếp hạng đã không duy trì được sự đồng bộ về cơ sở vật chất, chất lượng dịch vụ và điều kiện vệ sinh môi trường, nhân viên thiếu chuyên nghiệp, thái độ thiếu lễ phép. Điều này đã làm ảnh hưởng tới uy tín và hình ảnh của du lịch Việt Nam.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị toàn quốc về phát triển du lịch (9/8/2016), chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Bộ trưởng Bộ VHTTDL về việc khắc phục những hạn chế, bất cập, tạo bước chuyển biến căn bản trong công tác quản lý chất lượng dịch vụ CSLT trên toàn quốc, Tổng cục Du lịch đã triển khai nhiều biện pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng, hình ảnh du lịch Việt Nam như: Xây dựng Đề án nâng cao chất lượng dịch vụ cơ sở lưu trú du lịch Việt Nam; Tổ chức hội nghị phổ biến chủ trương, biện pháp quản lý chất lượng dịch vụ cơ sở lưu trú du lịch trên cả 3 miền; Chủ trì, phối hợp với Thanh tra Bộ và Sở Du lịch, Sở VHTTDL các địa phương tiến hành kiểm tra, rà soát, đánh giá lại chất lượng các CSLT trên toàn quốc, tập trung vào các khách sạn từ 3-5 sao.

Đồng thời, Tổng cục Du lịch đã có công văn gửi Sở Du lịch, Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố và các cơ sở lưu trú trên cả nước về chủ trương thực hiện đảm bảo chất lượng CSLT trên địa bàn.

Qua các đợt kiểm tra, rà soát, Tổng cục Du lịch đã thu hồi quyết định hạng sao đối với một số khách sạn từ 3-5 sao không đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn và yêu cầu chấn chỉnh, đầu tư nâng cấp đối với một số khách sạn còn hạn chế về chất lượng dịch vụ.

Có thể nói, chiến dịch nâng cao chất lượng, hình ảnh du lịch Việt Nam đã góp phần nâng cao nhận thức của các cơ quan quản lý nhà nước, chủ đầu tư và những người quản lý, điều hành CSLT về sự cần thiết phải duy trì và kiểm soát chất lượng dịch vụ. Từ đó, tạo bước chuyển biến căn bản trong việc nâng cao tính chuyên nghiệp và chất lượng dịch vụ, giáo dục ý thức ứng xử văn minh, thái độ lịch sự, thân thiện tại các cơ sở lưu trú.

Thanh Tâm