Bộ VHTTDL: Tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2021
Cập nhật: 12/12/2016
(TITC) - Trong hai ngày 8 - 9/12/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 - 2015. Dự hội nghị có Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đặng Thị Bích Liên; đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ cùng 200 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ các cơ quan, đơn vị của Bộ.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu tại hội nghị

Giai đoạn 2011 - 2015, trung bình mỗi năm Bộ VHTTDL phê duyệt và đưa vào thực hiện 34 đề tài cấp Bộ, 207 đề tài cấp cơ sở, 4 dự án tiêu chuẩn Việt Nam, quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam. Tỷ lệ đề tài đạt nghiệm thu loại Xuất sắc chiếm 31,9%; 100% công bố đúng hạn tiêu chuẩn kỹ thuật và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; nghiệm thu và đưa vào sử dụng 75% dự án tăng cường tiềm lực nghiên cứu khoa học và công nghệ.

Đối với lĩnh vực du lịch, giai đoạn 2011 - 2015 đã thực hiện 09 đề tài độc lập cấp Bộ, trong đó 03 đề tài đạt loại xuất sắc với những nội dung nghiên cứu như: xây dựng và phát triển thương hiệu Du lịch Việt Nam; xây dựng các sản phẩm du lịch theo đặc trưng vùng, miền; ứng dụng công nghệ thông tin trong quảng bá, xúc tiến du lịch…

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện khẳng định: Phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực quan trọng nhất để phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Trong 5 năm qua, hoạt động khoa học và công nghệ đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần vào sự phát triển chung của toàn ngành VHTTDL. Định hướng phát triển trong những năm tới, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chỉ đạo: tính hiệu quả và thực tiễn của hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phải được đặt lên hàng đầu, ưu tiên các công trình nghiên cứu có kết quả ứng dụng thực tiễn và có khả năng tạo chuyển biến. Đồng thời đẩy mạnh xây dựng hệ thống tiêu chuẩn quốc gia của Bộ VHTTDL theo Quy hoạch phát triển hệ thống tiêu chuẩn quốc gia đến năm 2020 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tặng bằng khen cho các đơn vị

Nhân dịp này, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã tặng bằng khen cho 23 đơn vị có thành tích trong hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ giai đoạn 2011 – 2015. Trong đó có hai đơn vị của Tổng cục Du lịch là Vụ Khách sạn và Viện Nghiên cứu và Phát triển du lịch.

Khánh Trang