Triển lãm “Sống mãi với Thủ đô” sắp diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long
Cập nhật: 15/11/2016
(TITC) - Ngày 23/11, tại Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội sẽ phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội và Bảo tàng Hà Nội tổ chức Triển lãm “Sống mãi với Thủ đô”.

Triển lãm giới thiệu những tài liệu, hiện vật của Bảo tàng Hà Nội và một số tư liệu, hình ảnh của Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội về Hà Nội giai đoạn kháng chiến chống Pháp (1945-1954). Nội dung triển lãm gồm 3 chủ đề chính: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do độc lập; Hà Nội - 60 ngày đêm khói lửa (19/12/1946 – 17/2/1947); Giải phóng thủ đô 10/10/1954.

Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm ngày Di sản Việt Nam (23/11/2016), kỷ niệm 70 năm ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946- 19/12/2016), 72 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2016) và 27 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2016).

Đây cũng là dịp để nhân dân Thủ đô, nhất là thế hệ trẻ ôn lại những bài học sâu sắc của lịch sử, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, truyền thống cách mạng, tinh thần đại đoàn kết toàn dân; khẳng định những thành tựu vĩ đại của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới đất nước.

Bên cạnh đó, cũng tại Hoàng thành Thăng Long, từ ngày 25 đến hết ngày 27/11/2016 sẽ diễn ra sự kiện Đại hội sách cũ Hà Nội với các hoạt động trưng bày, giới thiệu các tác phẩm sách quý, hiếm về Hà Nội kết hợp với các gian hàng giao lưu, trao đổi các tác phẩm sách cũ theo chủ đề: sách về Hà Nội từ xưa đến nay, sách về các lĩnh vực văn hóa, lịch sử, chính trị…

Thu Thủy