Bộ VHTTDL khai trương dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
Cập nhật: 23/09/2016
(TITC) – Sáng ngày 23/9/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chính thức khai trương dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại địa chỉ: http://dichvucong.bvhttdl.gov.vn. Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên đã đến dự lễ khai trương.

Toàn cảnh lễ khai trương

Để cung cấp các dịch vụ công cơ bản trực tuyến mức độ 3, Bộ VHTTDL đã tập trung chỉ đạo quyết liệt triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo rút ngắn quy trình xử lý, giảm số lượng và đơn giản hóa, chuẩn hóa nội dung hồ sơ, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính.

Từ những tháng đầu năm 2016, các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ VHTTDL có thủ tục hành chính công trực tuyến đã chủ động rà soát các thủ tục hành chính, rút gọn quy trình nghiệp vụ giữa các phòng, ban chuyên môn, giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

Các đại biểu tham dự nhấn nút khai trương dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Đến nay, Bộ VHTTDL đã sẵn sàng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 13 thủ tục hành chính cấp Trung ương triển khai tại 5 đơn vị: Tổng cục Du lịch (4 thủ tục), Cục Di sản văn hóa (2 thủ tục), Cục Điện ảnh (1 thủ tục), Cục Mỹ thuật - Nhiếp ảnh và Triển lãm (1 thủ tục) và Cục Nghệ thuật biểu diễn (5 thủ tục).

Trong thời gian chạy thử nghiệm, được sự hướng dẫn, phối hợp của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ - Văn phòng Chính phủ, Bộ VHTTDL đã kết nối thủ tục “Cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim” của Cục Điện ảnh liên thông với Cổng dịch vụ Quốc gia. Theo thông tin từ Cục Điện ảnh cho biết, Cục đã tiếp nhận và giải quyết 06 hồ sơ thành công, rút ngắn thời gian cấp từ 30 ngày xuống còn 12 ngày.

Kết quả trên đã bước đầu khẳng định hiệu quả của việc triển khai thủ tục hành chính công trực tuyến mức độ 3 trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tin, ảnh: Hương Lê