Mỗi năm có hàng nghìn lượt du khách đến tham quan Mường Hum (Lào Cai)
Cập nhật: 16/06/2016
Trong năm 2015, đã có 2.700 lượt khách đến tham quan du lịch Mường Hum (Bát Xát); trong đó, khách trong nước là 2.043 lượt người, khách nước ngoài là 657 lượt người. Chỉ tính riêng 5 tháng đầu năm 2016, có gần 2.000 lượt du khách trong nước và nước ngoài đến Mường Hum tham quan du lịch.

Có được kết quả này là nhờ sự phối hợp giữa UBND xã Mường Hum và ngành văn hóa của huyện, các đoàn thể trong việc duy trì và quản lý tốt các điểm du lịch trên địa bàn như: suối Mường Hum, chợ phiên Mường Hum, những bản, làng xinh đẹp và thanh bình... Bên cạnh đó, xã thường xuyên cử cán bộ, các hộ gia đình, cá nhân tham gia làm du lịch đi tập huấn nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, kinh nghiệm trong việc quảng bá và phát triển du lịch; tuyên truyền cho nhân dân trên địa bàn xã hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển du lịch, từng bước xoá đói giảm nghèo.

Để Mường Hum ngày càng hấp dẫn du khách, xã đã và đang triển khai kế hoạch phát triển du lịch gắn với bảo vệ cảnh quan môi trường; không làm phá vỡ sinh thái điểm du lịch, tổ chức giao lưu văn hóa gắn với bảo tồn và giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc; thu hút các nguồn dự án đầu tư về hạ tầng phục vụ du lịch; tiếp tục đào tạo cho người dân địa phương về kiến thức để phát triển du lịch.

Báo Lào Cai